Quay Lại

HUẤN LUYỆN VIÊN TÀI NĂNG

28-07-2023

Link tham gia sự kiện: https://thanthugo.vn/su-kien/hlv-tai-nang

- Thời gian làm nhiệm vụ nhận lượt Huấn Luyện và Pokeball: 0h00 ngày 27-07 đến 10h00 ngày 03-08

- Thời gian Huấn Luyện và đổi rương: 10h00 ngày 27-07 đến 12h00 ngày 03-08

Lưu ý:

- Các HLV chọn tài khoản đăng nhập và nhân vật duy nhất 1 lần đầu tiên đăng nhập nên cần nhập chính xác tài khoản và nhân vật, kasumi sẽ không giải quyết những trường hợp khiếu nại về vấn đề nhầm / sai tài khoản khi sự kiện bắt đầu

- Nhiệm vụ nạp chỉ tính khi các HLV mua gói Ruby hoặc mua gói trực tiếp ở ingame ( không tính mua gói bằng ruby )
- Sau 10h00 ngày 03-08 các HLV sẽ không làm được bất cứ nhiệm vụ nhận lượt Huấn Luyện và Pokeball nhưng vẫn có thể tham gia Huấn Luyện và đổi rương đến 12h00 ngày 03-08, sau thời gian trên sự kiện sẽ kết thúc và không thể tham gia.

1. Huấn luyện Rayquaza

- Các HLV có thể làm nhiệm vụ hàng ngày để nhận lượt huấn luyện, sau đó dùng lượt để huấn luyện Rayquaza, khi đạt mốc huấn luyện sẽ nhận quà toàn server.

Phần Thưởng:
- Thưởng huấn luyện đạt mốc all server :

Quà đạt mốc

Mốc 10000

Mốc 20000

Mốc 30000

Mốc 60000

Mốc 80000

Mốc 100000

Vé gacha x5

Vé gacha x7

Vé gacha x9

Rương truyền thuyết x1

Rương chí tôn tùy chọn x1

Rương Thần Thoại Quang Ám tùy chọn x1

Thẻ Exp 2h x2

Thẻ Exp 6h x1

Thẻ Exp 6h x2

Thẻ Exp 6h x3

Thẻ Exp 24h x1

Thẻ Exp 24h x1

Thẻ Vàng 2h x2

Thẻ Vàng 6h1

Thẻ Vàng 6h x2

Thẻ Vàng 6h x3

Thẻ Vàng 24h x1

Thẻ Vàng 24h x1

Kim Cương x300

Kim Cương x500

Kim Cương x700

Kim Cương x900

Kim cương x1100

Kim cương x1500

 

2. Leo tháp Pikachu

- Trong thời gian sự kiện, các HLV làm nhiệm vụ để có thể nhận Pokeball
- Pokeball nhận được có thể dùng để mở rương, mỗi tầng rương cần số pokeball nhất định như sau:

+ Tầng 1: 10 pokeball
+ Tầng 2: 20 pokeball

+ Tầng 3: 30 pokeball

+ Tầng 4: 50 pokeball

  • Quy tắc mở rương:
    + Các HLV có thể tùy chọn 3 nhánh tương ứng 3 rương ở tầng 1, mỗi rương sẽ có 1 nguyên liệu khác nhau để nâng cấp 1 tính năng khác nhau.
    + Sau khi chọn rương ở tầng 1 các HLV sẽ không được chọn rương ở tầng 2 và 3 mà BẮT BUỘC phải chọn rương cùng hàng nhánh với rương ở tầng 1 đã chọn trước đó

+ Tầng 4 sẽ là rương Bingo chứa đựng phần quà vô cùng hấp dẫn

+ Sau khi mở đủ 4 tầng rương sẽ tự động reset về tầng 1 và các HLV có thể tiếp tục chọn 1 trong 3 rương ở 3 nhánh để mở.

Lưu ý: Mỗi rương chỉ mở được tối đa 5 lần, riêng rương Bingo ở tầng 4 tối đa có thể nhận được là 15 rương.

Phần thưởng rương Pokeball:

Nhánh 1: Quà berry

Tầng1  Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 

Vé gacha cao x10

Vé gacha cao x20

Vé gacha cao x50

Rương Flash tùy chọn x1

Rương bery ngẫu nhiên x2

Rương bery ngẫu nhiên x5

Rương bery ngẫu nhiên x10

Rương bery cam x2

Hộp phân bón bery x2

Hộp phân bón bery x5

Hộp phân bón bery x10

Rương ngọc đỏ lv4 x2

Tinh hoa bery x200

Tinh hoa bery x500

Tinh hoa bery x1000

Rương soul heart đỏ tùy chọn x2

 

Nhánh 2: Quà Soul heart

Tầng1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4

Vé gacha cao x10

Vé gacha cao x20

Vé gacha cao x50

Rương Flash tùy chọn x1

Hộp dưỡng soul heart x2

Hộp dưỡng soul heart x5

Rương Soul heart đỏ x1

Rương bery cam x2

Exp Soul heart trung x3

Exp Soul heart trung x5

Exp Soul heart trung x7

Rương ngọc đỏ lv4 x2

Rương tự chọn 5 sao x1 ( PET sử thi )

Hộp thần thú tự chọn x1 ( PET truyền thuyết )

Hộp tự chọn chí tôn x1 ( PET chí tôn )

Rương soul heart đỏ tùy chọn x2

 

Nhánh 3: Quà Ngọc

Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4

Vé gacha cao x10

Vé gacha cao x20

Vé gacha cao x50

Rương Flash tùy chọn x1

Rương ngọc quý x2

Rương ngọc quý x5

Rương ngọc đỏ lv4 x1

Rương bery cam x2

Rương tự chọn 5 sao x1 ( PET sử thi )

Hộp thần thú tự chọn x1 ( PET truyền thuyết )

Hộp tự chọn chí tôn x1 ( PET chí tôn )

Rương ngọc đỏ lv4 x2

Hộp dưỡng ngọc x2

Hộp dưỡng ngọc x3

Hộp dưỡng ngọc x4

Rương soul heart đỏ tùy chọn x2

 

3. BXH đua top nhận pokeball

- Trong quá trình tham gia sự kiện và nhận Pokeball, BXH sẽ được cập nhật liên tục, hạng sẽ tính theo số lượng pokeball nhận được từ việc tham gia các nhiệm vụ ( khi đổi rương rồi vẫn không bị trừ )

- Phần thưởng:

Hạng

Quà

1

Danh hiệu tùy chọn ( tự đặt theo ý HLV ) x1

Rương Flash tùy chọn x10

Đá tiến hóa trang bị tùy chọn x50

Thẻ vàng 24h x5
Thẻ exp 24h x5

2

Rương Flash tùy chọn x7

Đá tiến hóa trang bị tùy chọn x40

Thẻ vàng 24h x5

Thẻ exp 24h x5

3

Rương Flash tùy chọn x5

Đá tiến hóa trang bị tùy chọn x30

Thẻ vàng 24h x5

Thẻ exp 24h x5

4-6

Rương Flash tùy chọn x3

Đá tiến hóa trang bị tùy chọn x20

Thẻ vàng 24h x5

Thẻ exp 24h x5

7-10

Rương Flash tùy chọn x2

Đá tiến hóa trang bị tùy chọn x20

Thẻ vàng 24h x5

Thẻ exp 24h x5

 

Lưu Ý:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame.

- Đối với phần thưởng Đua TOP POKEBALL  sẽ được trao trong vòng 3-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện kasumi sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC